Denne videoen krever Vipps abonnement for å se.

Start abonnement med Vipps her

59kr/mnd

Se vilkår

Vipps

Sola Turn har fått Rogalands beste turnhall

22. mai 2019 16:01; Sola turn har tatt i bruk den nye Fjogstadhus turnarena. Hallen med en kostnadsramme på 40 millioner ble ferdig før tiden, mye takket være dugnadsinnsats. Og de ca. 1000 medlemmene er i ekstase.